Δωρεές

Η Ευρωπαϊκή Άνοιξή ιδρύθηκε για να επαναφέρει την ελπίδα στην Ευρώπη.Το κίνημα μας είναι ενωμένο πίσω από ένα κοινό όραμα για την Ευρώπη ως βασικό άξονα δημοκρατίας, βιωσιμότητας, ευημερίας και αλληλεγγύης.    

Ενωθήκαμε ως το πρώτο διεθνικό κόμμα της Ευρώπης για να προσφέρουμε στους εκλογείς μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη: ένα σχέδιο για να φέρουμε πίσω την Ένωση μας από το χείλος του γκρεμού.

Όμως για να συμβεί αυτό χρειαζόμαστε την βοήθεια σου. Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη βασίζεται αποκλειστικά στις δωρεές των μελών της. Δες την προοπτική μιας μηνιαίας δωρεάς για να κρατήσεις τον αγώνα μας ζωντανό!